Skip to product information
1 of 1

Envu

Bolfo Gold 400 hond (>25 kg) - 4 pip

Bolfo Gold 400 hond (>25 kg) - 4 pip

Regular price $29.00 USD
Regular price Sale price $29.00 USD
Sale Sold out
Tax included.

Bolfo Gold vlooiendruppels hond 400
Spot-on oplossing voor de preventie en behandeling van vlooien bij honden van 25 kg en meer. Biedt een snelle werking tegen vlooien en vlooienlarven gedurende 4 weken.

Doeldiersoort
Honden

Werkzaam bestanddeel
Elke 4,0 ml pipet bevat: 400 mg imidacloprid; 4,0 mg butylhydroxytolueen.

 Indicaties
Preventie en behandeling van vlooien bij honden van 25 kg en meer. Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooien-allergiedermatitis.

Contra-indicaties
Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.

Dosering en toepassing
Bij gebruik van dit product dienen de instructies van de dierenarts opgevolgd te worden.

Wijze van toediening:
Neem een pipet uit de verpakking. Gebruik voor honden van 40 kg lichaamsgewicht en meer twee pipetten. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.
De hond moet rechtop staan voor de eenvoudige toediening. De gehele inhoud van de pipet moet gelijkmatig op drie tot vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis worden aangebracht. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.

Aanwijzing voor een juiste toediening
Enkel voor uitwendig gebruik. Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.
Een correcte toediening minimaliseert de gelegenheid voor de hond om aan het diergeneesmiddel te likken. Enkel aanbrengen op de onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Speciale waarschuwingen en overige informatie
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Inhoud
BAYE056 – 2 pipetten
BAYE062 – 4 pipetten

Voor honden van minder dan 4 kg: zie BAYE053 (2 pipetten) of BAYE059 (4 pipetten).
Voor honden vanaf 4 kg tot minder dan 10 kg: zie BAYE054 (2 pipetten) of BAYE060 (4 pipetten).
Voor honden vanaf 10 kg tot minder dan 25 kg: zie BAYE055 (2 pipetten) of BAYE061 (4 pipetten).

REG NL 10048  

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – VRIJ

View full details