Skip to product information
1 of 1

Cydectin

Cydectin 0,1% w/v orale oplossing REG NL URA

Cydectin 0,1% w/v orale oplossing REG NL URA

Regular price €257,25 EUR
Regular price Sale price €257,25 EUR
Sale Sold out
Tax included.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning.

Cydectin 0,1% w/v
Orale oplossing ter behandeling en bestrijding van worminfecties.

Doeldiersoort
Schaap.

Werkzame stof
Moxidectine      1 mg/ml

Indicatie
Voor de behandeling en bestrijding van infecties bij schapen veroorzaakt door parasieten die gevoelig zijn voor moxidectine:

  • Maagdarmwormen (volwassen en onvolwassen): Haemonchus contortus (ook de geïnhibeerde larven), Ostertagia circumcincta (ook de geïnhibeerde larven), O. trifurcata, Trichostrongylus axei (ook de geïnhibeerde larven), T. colubriformus, T. vitrinus, Nematodirus battus, N. spathiger, N. filicollis (alleen volwassen), Strongyloides papillosus (alleen larvale stadia), Cooperia curticei (alleen volwassen), C. oncophora, Oesophagostomum colombianum, O. venulosum (alleen volwassen), Chabertia ovina, Trichuris ovis (alleen volwassen).
  • Longwormen (volwassen): Dictyocaulus filaria.

Door een aanhoudende werkzaamheid van het diergeneesmiddel wordt herinfectie voorkomen:

  • gedurende 5 weken bij Ostertagia circumcincta en Haemonchus contortus.
  • gedurende 4 weken bij Oesophagostomum colombianum.

Klinische studies, gedaan met experimentele en natuurlijke infecties, tonen aan dat het diergeneesmiddel effectief is tegen sommige benzimidazole resistente stammen, als:
Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis en Cooperia curticei.

Contra-indicaties
Geen.

Dosering
Dient gegeven te worden als een enkelvoudige orale dosis van 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 200 µg moxidectine per kg lichaamsgewicht, gebruikmakend van een standaard drenchapparaat.

Om te zorgen voor een juiste dosering dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald; de nauwkeurigheid van het doseerapparaat moet worden gecontroleerd. Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale waarschuwingen
Voor dit diergeneesmiddel zijn milieurisico’s vastgesteld en gelden er speciale voorzorgsmaatregelen. Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Wachttermijn
Vlees en slachtafval: 14 dagen.
Melk: 5 dagen.

Inhoud
1 liter (CYDE0001)
2,5 liter (CYDE0002)
5 liter (CYDE0002C)

REG NL 8660
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – URA

 

View full details