Skip to product information
1 of 1

Alfasan

Addimag Plus Glucamagnesium REG NL VRIJ

Addimag Plus Glucamagnesium REG NL VRIJ

Regular price €22,95 EUR
Regular price Sale price €22,95 EUR
Sale Sold out
Tax included.

Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml

Hoogwaardige oplossing voor infusie voor runderen ter behandeling van kopziekte en melkziekte met een extra hoog gehalte aan calcium en magnesium.

Doeldiersoort

Rund

Werkzame stof

Calciumgluconaatmonohydraat                240 mg/ml (overeenkomend met 21,5 mg of 0,54 mmol calcium)

Magnesiumchloridehexahydraat             126 mg/ml (overeenkomend met 15,1 mg of 0,62 mmol magnesium)

Hulpstoffen:

Boorzuur (E284)                                               48 mg

Glucosemonohydraat                                   165 mg

Water voor injecties

Indicaties

Voor de behandeling van klinische hypomagnesiëmie (kopziekte) die gepaard gaat met calciumtekort en voor de behandeling van klinische hypocalciëmie (melkziekte) met magnesiumtekort als complicatie.

Contra-indicaties

Zie bijsluiter.

Dosering

Langzaam intraveneus gebruik.

Deze doseerinstructies dienen als leidraad en moeten worden aangepast aan het specifieke tekort en de werkelijke circulatoire omstandigheden.

Dien ongeveer 15-20 mg calcium (0,37-0,49 mmol Ca2+) en 10-13 mg magnesium (0,41-0,53 mmol Mg2+) toe per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met ongeveer 0,7-0,9 ml diergeneesmiddel per kg lichaamsgewicht.

Als het gewicht van het dier niet precies kan worden bepaald, maar moet worden geschat, kan de volgende benadering worden gehanteerd.

Inhoud van fles (ml)

Gewicht (kg)

Calcium (mg/kg)

Magnesium (mg/kg)

500

500-725

14,8 – 21,5

10,4 – 15,1

 

De intraveneuze infusie dient langzaam te gebeuren over een tijdspanne van 20 tot 30 minuten.

Ten minste 6 uur na de behandeling mag een tweede behandeling worden toegediend. De behandeling mag tweemaal worden herhaald met 24 uur tussenpauze als blijkt dat de hypocalciëmie aanhoudt.

Speciale waarschuwingen

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Wachttijd

Vlees en slachtafval:       0 dagen.

Melk:                                    0 uren.

Bewaring

Niet bewaren boven 30°C.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

REG NL 130342

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – VRIJ (huidige voorraad)

 

 

View full details