Skip to product information
1 of 1

Holland Animal Care

Bovex 2,265% REG NL URA

Bovex 2,265% REG NL URA

Regular price €182,75 EUR
Regular price Sale price €182,75 EUR
Sale Sold out
Tax included.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning.

Bovex 2,265%
Breedspectrum ontwormingsmiddel in suspensievorm voor oraal gebruik.

Doeldiersoorten
Rund en schaap.

Werkzame stof
Oxfendazol        22,65 mg/ml

Indicatie
Het middel is aangewezen bij de bestrijding van volwassen en onvolwassen stadia van gastro-intestinale rondwormen (maagdarmwormen), longwormen en lintwormen. Het middel bestrijdt ook de eitjes (ovicide werking).

Bij runderen is het middel werkzaam tegen de volgende soorten:

  • rondwormen: Ostertagia (inclusief Ostertagia type II), Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Capillaria spp., Oesophagostomum spp. en Chabertia spp.
  • longwormen: Dictyocaulus viviparous
  • lintwormen: Moniezia

Bij schapen is het middel werkzaam tegen benzimidazole gevoelige stammen van de volgende soorten:

  • rondwormen: Ostertagia, Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp. (met inbegrip van N. battus), Cooperia spp., Capellaria spp., Oesophagostomum spp. en Chabertia spp.
  • longwormen: Dictyocaulus
  • lintwormen: Moniezia

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Dosering
Het middel wordt oraal toegediend door middel van een gekalibreerd doseringsapparaat.

Runderen: éénmalig 4,5 mg oxfendazol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 5 ml product per 25 kg lichaamsgewicht).

Schapen: éénmalig 5 mg oxfendazol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 4,5 kg lichaamsgewicht).

Speciale waarschuwingen
De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat deze de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot een behandeling die niet doeltreffend is:

  • te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode.
  • onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het diergeneesmiddel of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).

Wachttermijn
Rund:
(Orgaan)vlees: 16 dagen
Melk: 6 dagen

Schaap:
(Orgaan)vlees: 16 dagen

Niet toegestaan voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren.

Inhoud
1 liter (BOVE1000)
2,5 liter (BOVE2500)
5 liter (BOVE5000)

REG NL 8863

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – URA

View full details