Skip to product information
1 of 3

Technovit

Tectonik Applicator 30 ml

Tectonik Applicator 30 ml

Regular price €35,95 EUR
Regular price Sale price €35,95 EUR
Sale Sold out
Tax included.

Vliegen pour-on voor weidend rundvee.

Dosering Rund
Tot 100 kg lichaamsgewicht 10 ml Tectonik
100-200 kg lichaamsgewicht 20 ml Tectonik
Meer dan 200 kg lichaamsgewicht 25 ml Tectonik(een volwassen rund voldoet met 25 ml Tectonik)

Toelatingsnummer: 14067 N

Wachttijd vlees: 3 dagen

Wachttijd melk: 0 dagen

Werkzame stof
Permethrin


Product is aangemeld in het kader van het gediffentieerd handhavingsbeleid van het CTGB. Het product is hierdoor vrij verkrijgbaar.

 

View full details