Skip to product information
1 of 2

Holland Animal Care

Tribex 10% REG NL URA

Tribex 10% REG NL URA

Regular price €159,95 EUR
Regular price Sale price €159,95 EUR
Sale Sold out
Tax included.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning.

TIP!
Gebruik voor het ingeven van Tribex de Drench-Gun Automatic (DREN0106

Tribex 10%
Suspensie voor oraal gebruik ter behandeling van alle stadia van leverbot.

Doeldiersoort
Rund.

Werkzame stof
Triclabendazol 100 mg/ml

Indicatie
Ter behandeling van acute, subacute en chronische infectie met leverbot bij runderen, veroorzaakt door vroeg onvolwassen, onvolwassen en volwassen stadia van leverbot (Fasciola hepatica) gevoelig voor triclabendazol.

Het diergeneesmiddel kan veilig aan drachtige runderen worden verstrekt (zie ook wachttermijn).

Contra-indicatie
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel.

Dosering
Uitsluitend voor orale toediening: gebruikmakend van goed gekalibreerde doseerapparatuur. Bereken het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk. Schud de container goed vóór gebruik.

Aanbevolen doseringshoeveelheid:

12 mg triclabendazol per kg lichaamsgewicht als een enkele toediening, welke overeenkomt met 6 ml diergeneesmiddel per 50 kg lichaamsgewicht.

Doseringsprogramma
Normale behandeling (gebieden met zware leverbotbesmetting)
Als richtlijn; alle rundvee die grazen op met leverbot besmette weiden preventief behandelen, met regelmatige tussenpozen van 10 weken in de periode van maart/april t/m oktober/november. In situaties waarin het vee ’s winters buiten staat kan een extra behandeling in januari noodzakelijk zijn. Alle dieren die op de weide grazen dienen op deze tijdstippen te worden behandeld. Alle nieuw aangekochte dieren dienen te worden behandeld voordat ze bij de hoofdkudde worden gevoegd. Veterinair advies dient te worden gevraagd wat betreft specifieke preventieve doseringsschema’s.

Normale behandeling (gebieden met gematigde leverbotbesmetting)
Behandel al het rundvee op weiden besmet met leverbot met intervallen van 10 weken gedurende hele leverbot seizoen gewoonlijk van september tot januari/februari. Een aanvullende extra preventieve behandeling in de lente helpt om het aantal nieuwe besmettingen op de weiden in de volgende herfst terug te dringen. Alle nieuw aangekochte dieren dienen te worden behandeld voordat ze deel gaan uitmaken van de hoofdkudde.

Rundvee dat ’s winters op stal staat
In situatie waar het vee ’s winters op stal staat, dient 2 weken na het binnen brengen een enkele dosis diergeneesmiddel te worden toegediend.

Behandeling bij subacute en acute uitbraken
De kudde dient direct na de diagnose te worden behandeld en veterinair advies dient te worden gevraagd wat betreft de verdere behandelingsintervallen. Wanneer een preventief leverbot behandelingsprogramma wordt gebruikt wordt de kans op een uitbraak van acute leverbotbesmetting aanzienlijk verminderd. Herbehandeling mag niet plaatsvinden binnen 8 weken.

Speciale waarschuwingen
De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat deze de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot een behandeling die niet doeltreffend is:

  • Te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode.
  • Onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het diergeneesmiddel of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).

Wachttermijn
Vlees en slachtafval: 56 dagen.

Melk:
Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt bij niet-lacterend rundvee: pas vanaf 84 uur na het afkalven mag de melk worden gebruikt voor humane consumptie.

Het diergeneesmiddel is niet bedoeld om te gebruiken binnen 41 dagen voor het afkalven. Wanneer het afkalven eerder plaats vindt dan 41 dagen na de behandeling mag de melk pas worden gebruikt voor humane consumptie na een periode van 41 dagen plus 84 uur volgend op de behandeling.

Niet goedgekeurd voor gebruik gedurende lactatie bij rundvee dat melk voor humane consumptie produceert.

Inhoud
2,2 liter

REG NL 10003

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – URA

View full details